Artikler

Tjene borgerne – ikke tjene på dem.
Borgmester Leif Skov kan godt se, at det ser underligt ud Læs mere

Vejle kan spare 318 mio. kr.
En klassisk konflikt mellem stat og kommuner Læs mere

Hovedet med – eller?
Der er en smule forfriskende ved det famøse brev Læs mere

Når hunde bliver som rovdyr.
Hunde, der uprovokeret skambider børn og voksne Læs mere

De konkrete mål for Vejle er afgørende.
I det politiske arbejde må man sætte sig nogle mål Læs mere

Har mester opgivet at vise vejen?
Når Helle kan, kan jeg også! Læs mereUdsagn

Skattestop i Vejle fordi:
Krisen også truer mange borgeres privatøkonomi. De mange penge, Vejle opkræver fra borgerne, skal bruges mere effektivt og med større omtanke.  Vi skal bevare det, der dur - og få styr  på det vi har. 

Politikere skal lytte og vise vej
Byrådsarbejde er ikke at administrere, men at vise vej! For at vise vej, skal man kunne lytte til borgerne og så udlede, forklare og gennemføre løsninger, der tjener alle.

Tryghed i ældreplejen
Ansigt til ansigt giver tryghed. Ældres naturlige usikkerhed må ikke udvikle sig til frygt. Den ældre skal kende sin hjælper og ikke gang på gang møde en ny, hvilket alt for hyppigt opleves i Vejle. Det skal vi gøre bedre.

Fleksible åbningstider i daginstitutioner
Vi skal have fleksible daginstitutioner. For mange forældre og børn stresses af uhensigtsmæssige åbningstider i institutionerne. Nogle skal åbne meget tidligt, andre skal være åbne til sent på dagen.

Forsømte skolebygninger skal bringes i orden
Lærere forventer og tilstræber, at børnene møder velforberedte. Den samme forventning må vi have til skolerne. Forsømte, utidssvarende bygninger skal bringes i orden.

Hurtig og klar besked fra forvaltningerne
Vi skal anerkende, at noget tager mere tid end andet. Men grænserne flyder vel meget.  I en servicevirksomhed som teknisk forvaltning bør man kunne forvente sager afsluttet inden for 3-4 uger

Lad os indhente flere tilbud
Kun ved at indhente tilbud kender man den rigtige pris. Udlicitering giver besparelser og skaber dynamik - både internt og i kommunen.

Gør Vejle attraktiv for de unge
For mange unge flytter udenbys til en videregående uddannelse - og de kommer sjældent tilbage. Lokale uddannelser på universitetsniveau vil være med til at tiltrække arbejdspladser med højt videnindhold.

Vi skal tænke stort i kulturlivet
Kultur kan også staves med V, men så skal vi være bedre til selv at tænke stort i stedet for at risikere, at mulighederne flyder forbi, som med debatten om Schaufuss balletten og Musikteater Vejle.

Vi skal have lavere dækningsafgift
Der er ikke meget folkelighed i dækningsafgiften. Men det koster beskæftigelse, at Vejles dækningsafgift er over landsgennemsnittet.

Ældrepleje med omtanke, omhu og respekt
Med længere levetid får flere brug for hjælp i hjemmet – uden at en alt for travl hjemmehjælper får dem til at føle, at de ligger til byrde. De ældre har gjort deres indsats og fortjener et roligt og trygt otium.